Kdy je energetický průkaz potřeba ?

Podle platného znění zákona č. 406/2000 Sb.o hospodaření energií, je nutno energeticky štítek zpracovat v těchto případech


A. Při nové výstavbě- PENB je součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby.

B. Při prodeji budovy nebo její ucelené části (např. bytu) a při pronájmu celé budovy. Prodávající/pronajímatel má v takových případech povinnost:

  • předložit PENB možnému kupujícímu (nebo pronajímateli) před uzavřením smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy
  • předat PENB kupujícímu (nebo nájemníkovi) nejpozději při podpisu smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části
  • zajistit, aby při pronájmu nebo prodeji byly ukazatelé energetické náročnosti podle PENB uvedeny v reklamních a informačních materiálech týkajících se prodeje/pronájmu.

C. Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2.

PENB BUDOU DÁLE POVINNI ZAJISTIT (ŘAZENO CHRONOLOGICKY):

D. Do 31. prosince 2014 vlastníci stávajících bytových domů nebo administrativních budov s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2.

E. Do 30. června 2015 vlastníci budov užívaných orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.

F. Od 1. ledna 2016 vlastník při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů.

G. Do 31. prosince 2016 vlastníci stávajících bytových domů nebo administrativních budov s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2.

H. Do 31. prosince 2018 vlastníci stávajících bytových domů nebo administrativních budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2.

JAK URČÍM ENERGETICKY VZTAŽNOU PLOCHU?

Energetickou plochu zjednodušeně zjistíte vynásobením zastavěné plochy domu počtem pater:

energetická plocha

 

2014 ® ArchEnergy s.r.o. Google+