Hodnocení zákazníků

Filip Müller

Marně hledám možnosti ke zlepšení - po mé poptávce přišla Vaše cenová nabídka nejrychleji, byla nejvýhodnější a zpracování na úrovni (na rozdíl od dalších poptávaných). E-mailová komunikace naprosto bezproblémová. Děkuji.

Celkové hodnocení:
  

 100%

Co obsahuje Protokol Průkazu energetické náročnosti budovy ?

Identifikační údaje budovy

 • údaje o hodnocené budově, zejména adresu, kód katastrálního území a číslo parcely, na které budova stojí,
 • údaje o provozovateli, vlastníku či stavebníku
  • typ budovy,
  • použité energie v budově

Technické údaje budovy

 • popis objemů a ploch budovy
 • tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a obálky budovy
 • základní vlastnosti energetických systémů budovy
 • dílčí energetická náročnost prvků technických zařízení budovy
 • celková energetická náročnost hodnocené budovy
 • referenční hodnoty
 • vyjádření ke splnění požadavků na energetickou náročnost budovy
 • celková měrná roční spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu hodnocené budovy a měrné spotřeby energie na  vytápění, chlazení, větrání, přípravu teplé vody a osvětlení, vztažená vždy na celkovou podlahovou plochu
 • klasifikační třída energetické náročnosti hodnocené budovy, modernizační  opatření ve stavební  části a v technickém zařízení budovy
  • energetickou bilanci budovy pro standardizované užívání a bilance energie dodané, popř. vyrobené budovou nebo z budovy odvedené
  • výsledky posouzení proveditelnosti alternativních systémů u nových budov nad 1000 m2 celkové podlahové plochy,
  • doporučená  opatření  pro  technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy

 • opatření ke zdokonalení  obsluhy a provozu budovy a technických zařízení budovy
 • klasifikační  třídu  energetické  náročnosti  hodnocené  budovy  po provedení doporučených opatření
 • doba platnosti průkazu, jméno a identifikační číslo osvědčení osoby oprávněné vypracovat průkaz

PENB - Rychle

Nejrychlejší zpracování PENB

Expresní zpracování do 3 dnů od zadaní

Určete si v poptávce termín jaký potřebujete.

PENB - Levně

Cena PENB na internetu

ceny včetně DPH

 • Ceny pro novostavby od 2 925 Kč
 • Ceny pro stávající RD od 4 500 Kč
 • Cena pro bytový dům od 5 900 Kč

Zadejte poptávku a přesvěčte se.

PENB - Kvalitně

Kvalitní a odborné zpracovaní.

Máme řadu zkušeností

přesvědčte se v Referencích

2014 ® ArchEnergy s.r.o. Google+